Agreks d.o.o. Donji Žabar je osnovan 1991 godine i od svog po?etka se kao glavnom aktivnoš?u bavi proizvodnom u oblasti živinarstva.  Na po?etku  smo krenuli sa skromnim kapacitetima ali smo od tada do danas uspjeli da izrastemo u jednog od regionalnih lidera u živinarskoj proizvodnji a posebno u oblasti proizvodnje konzumnih jaja. Predanim radom, znanjem i stru?nim rukovo?enjem smo uspjeli da potpuno zaokružimo ciklus proizvodnje na principu „od njive do stola“ u smislu da proizvodimo:

  • Komponente potrebne za proizvodnju sto?ne hrane,

  • Sto?nu hranu i premikse,

  • Rasplodna jaja od vlastitog roditeljskog jata lake linije,

  • Jednodnevne pili?e u dvije vlastite inkubatorske stanice ukupnog kapaciteta 12 miliona mjesta godišnje,

  • Koke nosilje odgajamo u vlastitim najsavremenijim farmama, kapaciteta milion koka godišnje. 

  • Proizvodnja konzumnih jaja u Agreks d.o.o. Donji Žabar se vrši u vlastitim objektima ukupnog kapaciteta 250.000 koka nosilja u turnusu.